ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 59 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หอประชุมวิชัยยศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) /นักเรียนใส่ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ธ.ค. 59 ตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 ม.ค. 60 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
02 ก.พ. 60 ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
10 ก.พ. 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นอนุบาล
15 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
15 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
16 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 มี.ค. 60 การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔,๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ 
08 มี.ค. 60 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
10 มี.ค. 60 กิจกรรม แรลลี่วิชาการ
กิจกรรม แรลลี่วิชาการ  ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒
29 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปัจฉิมนิเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
30 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
07 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๖๕๐
31 พ.ค. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ห้องสมุดเก่า ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 มิ.ย. 60 ตลาดนัดอาชีพ แรลลี่วิชาการ และถนนคนเดิน
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่