ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 มิ.ย. 60 ตลาดนัดอาชีพ แรลลี่วิชาการ และถนนคนเดิน
02 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ห้องสมุดเก่า ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 พ.ค. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๖๕๐
30 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
29 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปัจฉิมนิเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒
10 มี.ค. 60 กิจกรรม แรลลี่วิชาการ
กิจกรรม แรลลี่วิชาการ  ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
ฝ่ายวิชาการ
08 มี.ค. 60 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
03 มี.ค. 60 การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔,๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ 
16 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
15 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
10 ก.พ. 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นอนุบาล
02 ก.พ. 60 ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
13 ม.ค. 60 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๐
ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ธ.ค. 59 ตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ธ.ค. 59 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หอประชุมวิชัยยศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) /นักเรียนใส่ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน