กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูชลิตพล ราชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูขวัญกมล ปานสัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0820936563