กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูชลิตพล ราชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ขวัญกมล ปานสัน
ครู
เบอร์โทร : 0820936563

ครูอุไรพร พึ่งพิงพัก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2