กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูชลิตพล ราชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูสายัญห์ ปัญญากาวิน
ครู คศ.3

ครูอิสราภรณ์ เหลืองศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูพัชรา สุวรรณปักษ์
ครูอัตราจ้าง