กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูชลิตพล ราชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูอิสราภรณ์ เหลืองศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฑิตยา จันทวัฒน์
ครูผู้ช่วย