กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูชลิตพล ราชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูอิสราภรณ์ เหลืองศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง