กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูชลิตพล ราชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูสายัญห์ ปัญญากาวิน
ครู คศ.3

ครูอิสราภรณ์ เหลืองศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง

ครูพัชรา สุวรรณปักษ์
ครูอัตราจ้าง