กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูพัชรา สินธรมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ครู คศ.1

ครูภัทราภรณ์ พิชิตภัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณี ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาริษา สายเนตร
ครูอัตราจ้าง