กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูพัชรา สินธรมงคล
ครู คศ.1

ครูภัทราภรณ์ พิชิตภัย
ครูผู้ช่วย

ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณี ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย