ผู้นำการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ
ผู้นำการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ
ผู้นำการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ 
ถ้าทุกคนรู้จักโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เมื่อในอดีตย้อนหลังไปประมาณ 5 – 6 ปี และมองสภาพปัจจุบันเปรียบเทียบกัน  จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น อย่างมากมาย ทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่  ระบบการบริหารงาน  การจัดการเรียนการสอน เท่าที่สัมผัสและรับรู้ได้ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนมีอาคารเรียนเก่าเป็นอาคารไม้ เปลี่ยนเป็นอาคารตึก 3  และ  4 ชั้น ปูกระเบื้องเคลือบทุกส่วน ทำให้ดูสวยงามสะอาดตา น่าใช้  บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังโดยทั่วไป ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้ดินและทรายถมเป็นจำนวนมาก  พื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นรก ปรับสภาพโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าออกของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ต้องเดินผ่านลัดสนาม มีการจัดทำถนน วางท่อระบายน้ำ  สถานที่ประชุมจัดกิจกรรม ที่เคยใช้สนามกลางแจ้ง เปลี่ยนมาใช้หอประชุม ที่สามารถรองรับนักเรียนได้เป็นจำนวนมาก จัดสัดส่วนบริเวณโดยการจัดทำรั้วโดยรอบ  จัดสวนหย่อม มุมเสริมประสบการณ์  นักเรียนได้เรียนรู้กับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรี  ห้องสมุด  ห้องศิลปะ อื่น ๆ อย่างครบครัน นักเรียนเขียนหนังสือสวย  มีความเป็นระเบียบ สามารถแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ได้ดีขึ้น

ปัจจุบันนี้นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ผู้ปกครองให้การยอมรับ ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน  ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่สุดซอย  และเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับจังหวัดปทุมธานี ก็ตาม  ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มองการพัฒนาอย่างผู้บริหารและสามารถเป็นผู้นำแห่งการปฏิบัติในทุกด้าน ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (TEACHER   CENTER) ได้เป็นอย่างดี