กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูวิภาวรรณ ประทุมวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูพรชัย ฤทธิ์พรอักษร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูจตุพร สุริเตอร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2