กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสายัญห์ ปัญญากาวิน
ครู คศ.3

ครูณริศปภา ไชยสอน
พนักงานราชการ

ครูพัชรา สุวรรณปักษ์
ครูอัตราจ้าง