กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูวุฒิชัย ผลไม้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูวิภาวรรณ ประทุมวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูพรชัย ฤทธิ์พรอักษร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูจตุพร สุริเตอร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2