กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสมพร พยุงวงศ์
ครูอัตราจ้าง

ครูบุญช่วย ปานสัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนสุชาพร มิ่งขวัญ
ครูผู้ช่วย