กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสกุนีย์ พานสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

ครูชลิพล ราชา
ครูผู้ช่วย

ครูสมพร ตรีจักร์
ครูอัตราจ้าง