กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสกุนีย์ พานสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสมพร ตรีจักร์
ครูอัตราจ้าง

ครูบุญช่วย ปานสัน
ครูอัตราจ้าง