กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูธนสุชาพร มิ่งขวัญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูสมพร พยุงวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูบุญช่วย ปานสัน
ครูอัตราจ้าง