ติดต่อเรา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
47 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์   ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 095-3903900 เบอร์โทรสาร 0-2583-9127


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน