ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 112) 27 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 135) 20 มี.ค. 66
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 287) 25 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 304) 15 พ.ย. 65
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเ อเปค ครั้งที่ 29 (อ่าน 288) 14 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 300) 08 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 329) 05 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 503) 21 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 554) 30 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 759) 09 ก.พ. 65
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 802) 01 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6) (อ่าน 646) 27 ม.ค. 65
ประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 902) 20 ม.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5) (อ่าน 1246) 17 ม.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 1352) 13 ม.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 1097) 07 ม.ค. 65
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) (อ่าน 2289) 03 ม.ค. 65
แจ้งปิดการเรียนการสอนแบบ On site หรือมาเรียนที่โรงเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 371) 29 พ.ย. 64
แจ้งเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (มาโรงเรียน) (อ่าน 358) 13 พ.ย. 64
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1) (อ่าน 1932) 30 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 (อ่าน 397) 25 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับเงินเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ให้ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ค่าอาหารกลางวันใบงานแบบทดสอบและอาหารเสริมนม (อ่าน 377) 06 ก.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 515) 24 พ.ค. 64
ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 733) 17 ก.พ. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดเรียน (อ่าน 624) 06 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 808) 19 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ (อ่าน 955) 20 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู 204/61 (อ่าน 1281) 05 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๔-๖๑ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด (อ่าน 914) 03 เม.ย. 63
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 925) 11 ก.พ. 63
ประกาศราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (อ่าน 1207) 30 เม.ย. 62
กิจกรรมซักส้าว กับอ้ายเข้อ้ายโขง (อ่าน 1378) 29 เม.ย. 62
เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรม เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ (อ่าน 1234) 04 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่๑ (อ่าน 1147) 01 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 1130) 17 ต.ค. 61
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 1012) 17 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหา (อ่าน 1065) 17 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ (อ่าน 1317) 14 ธ.ค. 60
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 1151) 06 ธ.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 1052) 30 พ.ย. 60
สรุปตัวแทนระดับภาค และสรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1226) 28 พ.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 986) 23 พ.ย. 60
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 1027) 08 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนน (อ่าน 1037) 03 พ.ย. 60
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 1208) 27 ต.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ อัตรา (อ่าน 3453) 18 ต.ค. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 861) 03 ต.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 838) 19 ก.ย. 60
เอกสารแบบฝึกวรรณกรรมสร้างสรรค์ชุดที่ ๓-๕ (อ่าน 2426) 05 ก.ย. 60
เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 896) 15 พ.ค. 60