ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 168) 17 ก.พ. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เปิดเรียน (อ่าน 129) 06 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 304) 19 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ (อ่าน 482) 20 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู 204/61 (อ่าน 718) 05 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๔-๖๑ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด (อ่าน 450) 03 เม.ย. 63
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 451) 11 ก.พ. 63
ประกาศราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (อ่าน 725) 30 เม.ย. 62
กิจกรรมซักส้าว กับอ้ายเข้อ้ายโขง (อ่าน 886) 29 เม.ย. 62
เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรม เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ (อ่าน 723) 04 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่๑ (อ่าน 794) 01 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 709) 17 ต.ค. 61
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 686) 17 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหา (อ่าน 721) 17 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ (อ่าน 939) 14 ธ.ค. 60
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 825) 06 ธ.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 757) 30 พ.ย. 60
สรุปตัวแทนระดับภาค และสรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 847) 28 พ.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 690) 23 พ.ย. 60
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 716) 08 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนน (อ่าน 745) 03 พ.ย. 60
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 744) 27 ต.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ อัตรา (อ่าน 2993) 18 ต.ค. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 578) 03 ต.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 580) 19 ก.ย. 60
เอกสารแบบฝึกวรรณกรรมสร้างสรรค์ชุดที่ ๓-๕ (อ่าน 2069) 05 ก.ย. 60
เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 629) 15 พ.ค. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 642) 12 เม.ย. 60
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 614) 16 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 586) 16 มี.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจร่วมงาน (อ่าน 581) 07 มี.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 634) 07 มี.ค. 60
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 626) 31 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนน (อ่าน 641) 27 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 1169) 11 ม.ค. 60
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใ (อ่าน 584) 28 ธ.ค. 59
โครงการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่๓ (อ่าน 774) 06 ธ.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 590) 05 ธ.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดอาชีพ โดยนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) (อ่าน 580) 05 ธ.ค. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 920) 17 พ.ย. 59