เช้านี้ที่หน้าเสาธง
เช้านี้ที่หน้าเสาธง


เช้านี้ที่หน้าเสาธง 
ในทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  เป็นประจำทุกวัน นักเรียนตามกลุ่มสีต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจะ
ขะมักเขม้น กับบทบาทภาระหน้าที่ที่ได้มอบหมายจากคุณครู ในการทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงเรียน จนถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน ประมาณ 10 ไร่ ตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอย  การกวาดถนน  กวาดบริเวณสนาม  การรดน้ำต้นไม้  พอเวลา 07.50 น. เมื่อเสียงเพลงไทยรัฐ ประจำโรงเรียน ดังขึ้น นักเรียนทุกคน จะมาเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  สิ่งที่น่าประทับใจมาก นักเรียนที่เป็นตัวแทน จะบอกให้นักเรียนยืนสมาธิแล้วก็นำท่องสูตรคูณ แบบท่องขึ้น  ท่องลง (ท่องกลับกัน)  วันละ 2 แม่ จนผู้ปกครองออกปากยกย่องชมเชย  หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้กล้าแสดงออก  นักเรียนตัวน้อย ๆ ระดับปฐมวัย ก็จะแสดงออกของกิจกรรมหน้าเสาธง  นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ก็ไม่น้อยหน้า ได้แสดงออก ทั้งการสาธิต  การไหว้  การพูด  การใช้ภาษา  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เมื่อบทบาทภาระหน้าที่จบลง   คุณครูเวรประจำวัน ก็จะแสดงความชื่นชมกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล  การประพฤติปฏิบัติดี สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง  อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ก่อนจะเข้าห้องเรียน  เสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  นักเรียนทุกคนร่วมออกกำลังกาย ตามเสียงเพลง  เพื่อให้สุขภาพร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้กับกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวันต่อไป