สุขศึกษา
สุขศึกษา
พิษภัยของบุหรี่
          ปัจจุบัน มีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่า บุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งก่อให้เกิดการเสพติด และมีสารพิษอื่นๆซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย ควันบุหรี่ที่สูดเข้าไปในร่างกาย และควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างการสูบมีพิษต่อทั้งผู้สูบ และผู้ที่สูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบซึ่งเรียกว่า ผู้สูบบุหรี่มือสอง ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากการสูบบุหรี่ นอกจากจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแล้ว ยังเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่าง มหาศาล ทั้งของครอบครัวและประเทศชาติ เยาวชนที่ลองสูบบุหรี่และติดบุหรี่ จะเสพสารเสพติดอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น  ดังนั้น การมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และพิษภัยของบุหรี่อย่างแท้จริง จะช่วยให้เยาวชนมีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะทดลองหรือริเริ่มสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันจะทำให้ผู้ที่เสพบุหรี่อยู่แล้วตัดสินใจเลิกสูบได้ง่ายขึ้น

 
ที่มา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28