กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสุนันทา บุตรศรี
ครู คศ.1

ครูจีรนันท์ ปุ่งคำน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์
ครูผู้ช่วย