คณะผู้บริหาร

นายชัยยศ ประไพพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา