คณะผู้บริหาร

นายศุภกฤษ ไชยศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา