รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
47 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์   ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 095-3903900 เบอร์แฟกส์ 0-2583-9127


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :