อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
     อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะครอบคลุมในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี มีพื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก

     ป่าเขาใหญ่ ในสมันก่อนเรียกว่า " ดงพญาไฟ " เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาดิบชื้น มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย การเดินทางจากอีสานมาภาคกลางต้องผ่านป่าเขานี้ ที่มีทั้งโหด ทั้งดิบ น่ากลัว ต้องเจอะเจอกับอัตรายนานา แต่เป็นเส้นทางเดียวที่ใช้เดินทางสัญจรระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน ชาวบ้านจึงให้สมญานามว่า " ดงพญาไฟ "

     ต่อมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 พื้นที่เขาใหญ่ได้รับการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับสมญานามว่าเป็น " อุทยานมรดกของเอเซียน "