ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สอบ CC PNG Image ขนาดไฟล์ 383.74 KB 9
>ข้อสอบ วิชาท้องถิ่น จำนวน 20 ข้อ 155
>แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ ม.1 จำนวน 15 ข้อ 139
>การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล prompt 33
>แบบทดสอบหลังเรียน วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3 43
ใบงานกระดานคัมบัง ม.3 0
>แบบทดสอบส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ป.5 68
มารยาททางอินเตอร์เน็ต (วิชาท้องถิ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 49
รู้เท่าทันข่าว (วิชาท้องถิ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 57
กลุ่มคำสั่งโปรแกรม Scratch JPEG Image ขนาดไฟล์ 221.08 KB 58
>ใบงานขั้นตอนการแก้ปัญหา ม.1 68
13 ข้อต้องรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.26 KB 77
ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 84
>แบบทดสอบเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ ม.2 78
ใบงานลิขสิทธ์อย่างเป็นธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 486.03 KB 34
สถานการณ์ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 152.42 KB 44
>ใบงานการพิจารณารูปแบบ ม.2 104
>แบบทดสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ม.2 1082
>ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 3945
>อัลกอริทึม การต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4831
>อัลกอริทึม การปลูกต้นไม้ 4787
>แบบทดสอบ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 13776
การประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 20756
>แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน ม.3 20763
ใบความรู้ที่1 เรื่องตะหนักรู้ตะหนักคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.17 KB 23070
เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.43 KB 22944
ไทยรัฐ์New PNG Image ขนาดไฟล์ 31.56 KB 22957