ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบทดสอบ เหตุผลวิบัติ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.85 KB 47
แบบทดสอบหลักการทำงานเพื่อการดำรงชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.71 KB 49
>ข้อสอบวิชา สื่อมวลชน ม.2 74
แบบทดสอบโปรแกรม Scartch ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 900.5 KB 480
ใบงานประวัติส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.44 KB 194
สอบ CC PNG Image ขนาดไฟล์ 383.74 KB 16
>ข้อสอบ วิชาสื่อมวลชน จำนวน 20 ข้อ 276
>แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ ม.1 จำนวน 15 ข้อ 158
>การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล prompt 41
>แบบทดสอบหลังเรียน วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3 61
ใบงานกระดานคัมบัง ม.3 9
>แบบทดสอบส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ป.5 205
มารยาททางอินเตอร์เน็ต (วิชาท้องถิ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 54
รู้เท่าทันข่าว (วิชาท้องถิ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 70
กลุ่มคำสั่งโปรแกรม Scratch JPEG Image ขนาดไฟล์ 221.08 KB 81
>ใบงานขั้นตอนการแก้ปัญหา ม.1 76
13 ข้อต้องรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.26 KB 82
ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 285
>แบบทดสอบเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ ม.2 85
ใบงานลิขสิทธ์อย่างเป็นธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 486.03 KB 35
สถานการณ์ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 152.42 KB 51
>ใบงานการพิจารณารูปแบบ ม.2 111
>แบบทดสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ม.2 1100
>แบบทดสอบ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 13785
>แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน ม.3 20769
ใบความรู้ที่1 เรื่องตะหนักรู้ตะหนักคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.17 KB 23091