ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบงานประวัติส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.44 KB 184
สอบ CC PNG Image ขนาดไฟล์ 383.74 KB 14
>ข้อสอบ วิชาท้องถิ่น จำนวน 20 ข้อ 162
>แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ ม.1 จำนวน 15 ข้อ 147
>การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล prompt 36
>แบบทดสอบหลังเรียน วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3 48
ใบงานกระดานคัมบัง ม.3 6
>แบบทดสอบส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ป.5 194
มารยาททางอินเตอร์เน็ต (วิชาท้องถิ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 51
รู้เท่าทันข่าว (วิชาท้องถิ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 59
กลุ่มคำสั่งโปรแกรม Scratch JPEG Image ขนาดไฟล์ 221.08 KB 74
>ใบงานขั้นตอนการแก้ปัญหา ม.1 69
13 ข้อต้องรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์ 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.26 KB 81
ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 276
>แบบทดสอบเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ ม.2 84
ใบงานลิขสิทธ์อย่างเป็นธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 486.03 KB 34
สถานการณ์ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 152.42 KB 44
>ใบงานการพิจารณารูปแบบ ม.2 104
>แบบทดสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ม.2 1088
>ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 3946
>อัลกอริทึม การต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4831
>อัลกอริทึม การปลูกต้นไม้ 4789
>แบบทดสอบ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 13777
การประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 20756
>แบบทดสอบ เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน ม.3 20767
ใบความรู้ที่1 เรื่องตะหนักรู้ตะหนักคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.17 KB 23071
เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.43 KB 22947
ไทยรัฐ์New PNG Image ขนาดไฟล์ 31.56 KB 23028