ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ มาตรวจคัดกรองหาเชื้อไวัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,21:53   อ่าน 20 ครั้ง