ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕(วัดโพธิ์ทองบน)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของ  สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2565,19:26   อ่าน 70 ครั้ง