ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายศุภกฤษ ไชยศร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)ได้ร่วมกันส่ง และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายศุภกฤษ ไชยศร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,22:16   อ่าน 54 ครั้ง