ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ได้เป็นสนามสอบในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,13:17   อ่าน 70 ครั้ง