ภาพกิจกรรม
วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “ไทยรัฐ๙๕ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “ไทยรัฐ๙๕ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายชัยยศ ประไพพงษ์  อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เป็นประธานในพิธี โดยนายสิริพงษ์ แพงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมด้วย นายภูเมศ  แสงพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,22:56   อ่าน 22 ครั้ง