ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ณ หอประชุม 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  ในวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 379 ครั้ง