ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเขียนผังานแบบเรียงลำดับ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฑิตยา จันทวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:00  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนผังงาน (Flowchart)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฑิตยา จันทวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:58  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โจทย์ปัญหาการบวก
ชื่ออาจารย์ : ครูพิมปุณยวัจน์ มาสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:27  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์
ชื่ออาจารย์ : ครูชุติมา อินทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:24  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดความยาว
ชื่ออาจารย์ : นายธีรุตม์ พรหมมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:19  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Regular Verb
ชื่ออาจารย์ : ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:13  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : What pet do you have?
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ทองจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:09  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : How healthy are you?
ชื่ออาจารย์ : นางพิลาศลักษณ์ ฉันทกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,11:38  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วย ข เอ๋ย ข ไข่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา กองพิธี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,11:32  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ผลไม้ โดย คุณครูปาล์ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,11:25  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..