ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ชื่ออาจารย์ : ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,12:33  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2 (ภาคเรียนที่1)
ชื่ออาจารย์ : ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,12:25  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Pound Sterling
ชื่ออาจารย์ : ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,18:03  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทศพิธราชธรรม ป.4
ชื่ออาจารย์ : ครูสมฤดี สิริสมุทรสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:57  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 30ยังแจ๋วver.เชียร์โอลิมปิก x อิทธิบาท 4
ชื่ออาจารย์ : ครูวุฒิชัย ผลไม้
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:55  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดความยาว ป.2
ชื่ออาจารย์ : ครูทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:50  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานในประโยค วิชาภาษาไทยระดับชั้นป.1
ชื่ออาจารย์ : ครูนพมล หงส์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:47  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทของเครื่องดนตรไทย ป4
ชื่ออาจารย์ : ครูชลิตพล ราชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:24  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชื่ออาจารย์ : ครูฑิตยา จันทวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:17  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Weather and Season
ชื่ออาจารย์ : ครูพิลาสลักษณ์ ฉันทกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,17:07  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..