ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ชื่ออาจารย์ : ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,12:33  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2 (ภาคเรียนที่1)
ชื่ออาจารย์ : ครูจุฬาลักษณ์ รังกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,12:25  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Pound Sterling
ชื่ออาจารย์ : ครูพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,18:03  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทศพิธราชธรรม ป.4
ชื่ออาจารย์ : ครูสมฤดี สิริสมุทรสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:57  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดความยาว ป.2
ชื่ออาจารย์ : ครูทัศนีย์ ทรงเพียรธรรม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:50  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานในประโยค วิชาภาษาไทยระดับชั้นป.1
ชื่ออาจารย์ : ครูนพมล หงส์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:47  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทของเครื่องดนตรไทย ป4
ชื่ออาจารย์ : ครูชลิตพล ราชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:24  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชื่ออาจารย์ : ครูฑิตยา จันทวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:17  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Weather and Season
ชื่ออาจารย์ : ครูพิลาสลักษณ์ ฉันทกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,17:07  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : What's this?
ชื่ออาจารย์ : ครูสุวรรณี ทองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,17:04  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..